About Us

Our Vision

Kuwa na barabara kuu na za mikoa imara, salama na rafiki kwa mazingira na hali zote za hewa ili kusaidia maendeleo ya kijamii na kiuchumi Tanzania


Our Vision

Kutengeneza, kudumisha na kusimamia mtandao wa barabara kuu na za mikoa kwa gharama nafuu, salama na mazingira endelevu sambamba na mkakati wa kupunguza umaskini na sera nyingine za Serikali kupitia nguvukazi yenye uwezo na motisha


Our Motto

Barabara nzuri kwa maendeleo ya Taifa


Core Values

 • shabaha kwa watumiaji
 • Ubora
 • Uadilifu
 • Ubunifu
 • Uwajibikaji
 • Ushirikiano

Underlying Policies

 • Masuala ya Jinsia
 • Kutengeneza Ajira 
 • Msaada kwa ajili ya Maendeleo Makontrakta Wazawa
 • Kazi Zinazotumia Teknolojia
 • Ulinzi wa Mazingira
 • VVU / UKIMWI
 • Ushiriki wa Sekta Binafsi

Stakeholders

 • Wafanyakazi 685
 • Makandarasi
 • Washauri
 • Watetezi wa mazingira
 • Vyombo vya habari
 • Wawekezaji
 • Mkuu wa Umma
 • Serikali ya Tanzania
 • Washirika wa Maendeleo